You are here

Home

À la recherche des origines des religions, Gand, 11-13/09/2015

Op zoek naar de oorsprong van religies / À la recherche des origines des religions /

In search of the origins of religions

 

Dit colloquium (in Gent) wil de factoren analyseren die oorzaak zijn geweest van het ontstaan van religie, van een specifieke religie of traditie en van het wetenschappelijke onderzoek van religies. Het colloquium wil deze thema’s geografisch en chronologisch zo ruim mogelijk behandelen en laat voorstellen toe over de hele wereld en over alle periodes. Doel is zowel buitenlandse specialisten met een internationale reputatie aan het woord te laten als Belgische onderzoekers een platform te bieden om hun onderzoek voor te stellen.

Voorstellen (maximum 300 woorden) dient men op te sturen naar Danny Praet voor 1 maart 2015. Het wetenschappelijk comité zal de voorstellen beoordelen in de loop van maart 2015.

 

Ce colloque (à Gand) analysera les facteurs qui ont provoqué les origines de la religion, d’une religion ou tradition spécifique et de la recherche scientifique des religions. L’aire géographique est mondiale et la chronologie la plus étendue possible. Il s’agira tant d’accorder la parole à des spécialistes de niveau international que de donner l’occasion à des chercheurs locaux de présenter leurs recherches.

Le Comité scientifique du colloque se prononcera sur les communications retenues dans le courant du mois de mars 2015.

 

This conference (in Ghent) will analyze factors that contributed to the origins of religion as such, the origins of a specific religion and of a specific tradition within a religion. It also includes the beginnings of the scientific study of religion. The geographical scope is global and papers can be submitted on any historical period. The aim of the conference is both to give the floor to international specialists and to Belgian researchers.

The scientific committee of the conference will select the papers by the end of Marc 2015.